نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات مشهد شهریور ‌ماه 1398

خانه     اخبار   نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات مشهد شهریور ‌ماه 1398

نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات مشهد شهریور ‌ماه 1398

نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات مشهد شهریور ‌ماه 1398

حضور شركت توليدی كوشش رادياتور در نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات در تاریخ 12 الی 15 شهریور ماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد.

ساعت بازدید: 17 الی 23

 

 

 

 

Real Time Web Analytics