حضور شرکت تولیدی کوشش رادیاتور در نمایشگاه بین المللی قطعات و تجهیزات نگهداری خودرو اتومکانیکا مسکو

خانه     اخبار   حضور شرکت تولیدی کوشش رادیاتور در نمایشگاه بین المللی قطعات و تجهیزات نگهداری خودرو اتومکانیکا مسکو

حضور شرکت تولیدی کوشش رادیاتور در نمایشگاه بین المللی قطعات و تجهیزات نگهداری خودرو اتومکانیکا مسکو

حضور شرکت تولیدی کوشش رادیاتور در نمایشگاه بین المللی قطعات و تجهیزات نگهداری خودرو اتومکانیکا مسکو

 حضور شرکت تولیدی کوشش رادیاتور در نمایشگاه بین المللی قطعات و تجهیزات نگهداری خودرو اتومکانیکا مسکو با حضور 1403 شرکت از 36 کشور جهان از تاریخ 4 الی 7 شهریور ماه 1398 در روسیه-مسکو برگزار می گردد.

 

 

 

 

Real Time Web Analytics