بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی تبریز شهریور ‌ماه 1398

خانه     اخبار   بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی تبریز شهریور ‌ماه 1398

بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی تبریز شهریور ‌ماه 1398

بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی تبریز شهریور ‌ماه 1398

حضور شركت توليدی كوشش رادياتور در بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی تبریز در تاریخ 5 الی 8 شهریور ماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز.

ساعت بازدید: 16 الی 22

 


 

Real Time Web Analytics