هجدهمین دوره نمايشگاه بين‌المللي قطعات خودرو استان فارس(شیراز) مرداد ‌ماه 1398

خانه     اخبار   هجدهمین دوره نمايشگاه بين‌المللي قطعات خودرو استان فارس(شیراز) مرداد ‌ماه 1398

هجدهمین دوره نمايشگاه بين‌المللي قطعات خودرو استان فارس(شیراز) مرداد ‌ماه 1398

هجدهمین دوره نمايشگاه بين‌المللي قطعات خودرو استان فارس(شیراز) مرداد ‌ماه 1398

حضور شركت توليدی كوشش رادياتور در هجدهمین دوره نمايشگاه بين‌المللي قطعات خودرو در تاریخ 08 الی 11 مرداد ماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس(شیراز).

ساعت بازدید : 17 الی 22

 

 

 

  

 

 

 

Real Time Web Analytics