بازديد جناب آقاي دكتر رحمانی وزير محترم صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای دکتر محسنی بند‌پی استاندار محترم تهران و هیئت همراه محترم از شرکت تولیدی کوشش رادیاتور

خانه     اخبار   بازديد جناب آقاي دكتر رحمانی وزير محترم صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای دکتر محسنی بند‌پی استاندار محترم تهران و هیئت همراه محترم از شرکت تولیدی کوشش رادیاتور

بازديد جناب آقاي دكتر رحمانی وزير محترم صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای دکتر محسنی بند‌پی استاندار محترم تهران و هیئت همراه محترم از شرکت تولیدی کوشش رادیاتور

بازديد جناب آقاي دكتر رحمانی وزير محترم صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای دکتر محسنی بند‌پی استاندار محترم تهران و هیئت همراه محترم از شرکت تولیدی کوشش رادیاتور

جناب آقاي دكتر رحمانی وزير محترم صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای دکتر محسنی بند‌پی استاندار محترم تهران و هیئت همراه محترم در تاریخ 98/02/26 ضمن حضور در شرکت تولیدی کوشش رادیاتور، از بخش های مختلف این کارخانه بازدید بعمل آوردند.

Real Time Web Analytics