دریافت لوح و تندیس برگزیده پیشکسوت صنعتی

خانه     اخبار   دریافت لوح و تندیس برگزیده پیشکسوت صنعتی

دریافت لوح و تندیس برگزیده پیشکسوت صنعتی

دریافت لوح و تندیس برگزیده پیشکسوت صنعتی

بدینوسیله به استحضار می‌رساند شرکت تولیدی کوشش رادیاتور در راستای پیشرفت و رونق اقتصادی کشور مفتخر به دریافت لوح و تندیس برگزیده پیشکسوت صنعتی در پنجمین همایش بین‌المللی صنعت خودرو گردید.

 

 

 

 

Real Time Web Analytics