بازديد جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رييس جمهور ، جناب آقاي مهندس نعمت زاده وزير محترم صنعت- معدن - تجارت و جناب آقاي دكتر قمي نماينده محترم پاكدشت از شركت كوشش رادياتور

خانه     اخبار   بازديد جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رييس جمهور ، جناب آقاي مهندس نعمت زاده وزير محترم صنعت- معدن - تجارت و جناب آقاي دكتر قمي نماينده محترم پاكدشت از شركت كوشش رادياتور

بازديد جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رييس جمهور ، جناب آقاي مهندس نعمت زاده وزير محترم صنعت- معدن - تجارت و جناب آقاي دكتر قمي نماينده محترم پاكدشت از شركت كوشش رادياتور

بازديد جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رييس جمهور ، جناب آقاي مهندس نعمت زاده وزير محترم صنعت- معدن - تجارت و جناب آقاي دكتر قمي نماينده محترم پاكدشت از شركت كوشش رادياتور

جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رئیس‌جمهور،جناب آقاي مهندس نعمت زاده وزير محترم صنعت،معدن و تجارت،جناب آقاي دكتر قمي نماينده محترم پاكدشت در مجلس شوراي اسلامي و جناب آقاي مهندس هاشمي استاندار محترم تهران در مورخ 1395/4/1از شركت توليدي كوشش رادياتور بازديد نمودند. 

 

Real Time Web Analytics