چهارمین نمایشگاه تخصصی قطعات و خدمات خودرو

خانه     اخبار   چهارمین نمایشگاه تخصصی قطعات و خدمات خودرو

چهارمین نمایشگاه تخصصی قطعات و خدمات خودرو

چهارمین نمایشگاه تخصصی قطعات و خدمات خودرو

حضور شركت توليدي كوشش رادياتور در چهارمین نمایشگاه تخصصی قطعات و خدمات خودرو، ماشین آلات راه سازی، معدنی، کشاورزی و موتورهای زمینی که از تاريخ 95/03/04 لغايت 95/03/07 در تهران-ايران برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Real Time Web Analytics