كسب عنوان واحد نمونه استاندارد استاني سال 94

خانه     اخبار   كسب عنوان واحد نمونه استاندارد استاني سال 94

كسب عنوان واحد نمونه استاندارد استاني سال 94

كسب عنوان واحد نمونه استاندارد استاني سال 94

 در راستاي تحقق اهداف توسعه اقتصادي كشور و همچنين تحقق عيني اهداف كلان شركت توليدي كوشش رادياتور مبني بر توليد محصولات باکیفیت برتر و انطباق آن با استانداردهاي ملي بدينوسيله ضمن قدرداني از يكايك كاركنان اين شركت دريافت تنديس طلايي نشان استاندارد به‌عنوان واحد نمونه استاندارد استان تهران را اعلام می‌دارد. 

 

 

Real Time Web Analytics