کسب عنوان صادر کننده نمونه سال 94

خانه     اخبار   کسب عنوان صادر کننده نمونه سال 94

کسب عنوان صادر کننده نمونه سال 94

کسب عنوان صادر کننده نمونه سال 94

بدينوسيله به اطلاع مي رساند كه شركت كوشش رادياتور در راستاي اهداف اقتصادي خود موفق به دريافت لوح تقدير به عنوان صادر كننده نمونه ملي در سال 94 در مراسم روز ملي صادرات گرديده است.

 

سال 1393

سال 1392

سال 1391

سال 1390

 

 

سال 1388

 

 

 

 

 

Real Time Web Analytics