بازدید مدیران محترم ساپکو

خانه     اخبار   بازدید مدیران محترم ساپکو

بازدید مدیران محترم ساپکو

بازدید مدیران  محترم ساپکو

جناب آقای دکتر نجاری، مدیر عامل محترم ساپکو به همراه هیئت مدیره و مدیران مجموعه ساپکو ضمن حضور در شرکت کوشش رادیاتور، از بخش های مختلف کارخانه بازدید بعمل آوردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Real Time Web Analytics