شرکت در نمایشگاه اتومکانیکا آلمان

خانه     اخبار   شرکت در نمایشگاه اتومکانیکا آلمان

شرکت در نمایشگاه اتومکانیکا آلمان

شرکت در نمایشگاه اتومکانیکا آلمان

شرکت کوشش رادیاتور در جهت افزایش سهم بازار بین المللی خود، شهریور ماه سال 1395 همچون سنوات گذشته در نمایشگاه اتومکانیکا آلمان شرکت کرده و دستاورد های خوبی در جهت توسعه صادرات و کسب افتخار برای ایران بزرگ نائل گردید.

 

 

 

 

 

 

Real Time Web Analytics