• fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1

مشخصات را انتخاب کنید

راه حل

سفارشی

جناب آقای دکتر نجاری، مدیر عامل محترم ساپکو به همراه هیئت مدیره و مدیران مجموعه ساپکو ضمن حضور در شرکت کوشش رادیاتور، از بخش های مختلف کارخانه بازدید بعمل آوردند.
جزییات
بدينوسيله به اطلاع مي رساند كه شركت كوشش رادياتور موفق به دريافت لوح تقدير و تنديس ديموند به عنوان توزيع كننده نمونه در سال 1396 گرديده است.
جزییات
Real Time Web Analytics