• fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1

مشخصات را انتخاب کنید

راه حل

سفارشی

بازديد جناب آقاي دكتر رحمانی وزير محترم صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای دکتر محسنی بند‌پی استاندار محترم تهران و هیئت همراه محترم از شرکت تولیدی کوشش رادیاتور
جزییات
بدينوسيله به اطلاع مي رساند كه شركت كوشش رادياتور موفق به دريافت لوح تقدير و تنديس ديموند به عنوان توزيع كننده نمونه در سال 1396 گرديده است.
جزییات
Real Time Web Analytics