• fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1
  • fullslide1

مشخصات را انتخاب کنید

راه حل

سفارشی

بدينوسيله به اطلاع مي رساند كه شركت كوشش رادياتور(توليد كننده انواع رادياتور خودرو سبك و سنگين)موفق به دريافت لوح تقدير و تنديس ديموند به عنوان توزيع كننده نمونه در سال 1395 گرديده است.
جزییات
انواع رادياتورهاي آلومينيومي خودرو از بهار 1397 مشمول استاندارد ملی اجباري 3224 ISIRI گرديد
جزییات
Real Time Web Analytics