تاییدیه ها

تاییدیه ها

 • کسب عنوان واحد صادر کننده نمونه ملی در سال 1398

  کسب عنوان واحد صادر کننده نمونه ملی در سال 1398

 • کسب عنـوان واحـد بـرتـر استـاندارد در سال 1398

  کسب عنـوان واحـد بـرتـر استـاندارد در سال 1398

 • دریافت لوح و تندیس صنعتگر نمونه سال 1397

  دریافت لوح و تندیس صنعتگر نمونه سال 1397

 • دریافت لوح و تندیس ملی صنعت سبز

  دریافت لوح و تندیس ملی صنعت سبز

 • واحد نمونه استاندارد سال 97-1396

  واحد نمونه استاندارد سال 97-1396

 • واحد نمونه استاندارد سال 94

  واحد نمونه استاندارد سال 94

 • گواهی IATF 16949 : 2016

  گواهی IATF 16949 : 2016

 • گواهی ISO 9001 : 2015

  گواهی ISO 9001 : 2015

 • گواهی ISO 14001 : 2015

  گواهی ISO 14001 : 2015

 • رعايت حقوق مصرف كننده سال 97

  رعايت حقوق مصرف كننده سال 97

 • رعايت حقوق مصرف كننده سال 96

  رعايت حقوق مصرف كننده سال 96

 • رعايت حقوق مصرف كننده سال 95

  رعايت حقوق مصرف كننده سال 95

 • رعايت حقوق مصرف كننده سال 94

  رعايت حقوق مصرف كننده سال 94

 • رعايت حقوق مصرف كننده سال 93

  رعايت حقوق مصرف كننده سال 93

 • رعايت حقوق مصرف كننده سال 92

  رعايت حقوق مصرف كننده سال 92

 • توزيع كننده برتر در سال 1396

  توزيع كننده برتر در سال 1396

 • توزيع كننده برتر در سال 1395

  توزيع كننده برتر در سال 1395

 • توزیع کننده برتر در سال 1394

  توزیع کننده برتر در سال 1394

 • توزيع كننده برتر در سال 1393

  توزيع كننده برتر در سال 1393

 • توزیع کننده برتر در سال 1392

  توزیع کننده برتر در سال 1392

 • توزیع کننده برتر در سال 1391

  توزیع کننده برتر در سال 1391

 • توزیع کننده برتر در سال 1390

  توزیع کننده برتر در سال 1390

 • صادرکننده ی برتر در سال 1394

  صادرکننده ی برتر در سال 1394

 • صادرکننده ی برتر در سال 1393

  صادرکننده ی برتر در سال 1393

 • صادرکننده ی برتر در سال 1392

  صادرکننده ی برتر در سال 1392

 • صادرکننده ی برتر در سال 1391

  صادرکننده ی برتر در سال 1391

 • صادر کننده برتر در سال 1390

  صادر کننده برتر در سال 1390

 • صادرکننده ی برتر در سال 1388

  صادرکننده ی برتر در سال 1388

 • کیفیت برتر در سال 1382

  کیفیت برتر در سال 1382

 • جشنواره تولید ملی در سال 83

  جشنواره تولید ملی در سال 83

 • واحد نمونه در سال 86

  واحد نمونه در سال 86

 • رضایت مشتریان در سال 1390

  رضایت مشتریان در سال 1390

Real Time Web Analytics